Transorient, Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü sertifikasını almaya hak kazandı.

2019 yılında çalışmalarına başladığımız YYS (Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü) uyumluluk
sürecini 2021 yılı başında tamamlayarak Kasım 2021 tarihinde Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü
sertifikasını almaya hak kazandık.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü, gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi düzenli
ve izlenebilir, mali yeterliliğe haiz, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip firmaların
ulaşabileceği, uluslararası geçerliliği olan bir statü olarak öne çıkıyor.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ve ISO
27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi doğrultusunda şekillenen süreçlerimiz, Yetkilendirilmiş
Yükümlü Statüsü’nün katkısıyla güçlenecek, maliyet ve zaman açısından elde edeceğimiz
verimlilik iç ve dış piyasalarda rekabet gücümüzün artmasını sağlayacaktır.

YYS belgesi ile, müşterilerimiz için güvenilir ve mevzuat uyarınca belirtilen koşulları yerine
getiren bir firma olarak, ülke ekonomimize ek katkı sağlayacağımız için gururluyuz. Bu süreçte
desteklerini esirgemeyen siz değerli müşterilerimize, denetim-danışmanlık kurumlarına,
tedarikçilerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimizi sunarız.